Privacyverklaring Soulsister Tribe v.o.f.

Soulsister Tribe v.o.f., gevestigd aan Laan van Swaensteijn 1, 2271VA Voorburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.soulsistertribe.nl

Laan van Swaensteijn 1

2271VA Voorburg

+31648183110

Saskia Baggerman – Hulleman is de Functionaris Gegevensbescherming van Soulsister Tribe. Zij is te bereiken via saskia@soulsistertribe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Soulsister Tribe  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Soulsister Tribe verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Alle persoonlijke en/of gevoelige gegevens die redelijkerwijs nodig zijn om de activiteiten voortvloeiend uit onze overeenkomst uit te voeren. Hierin bepaal jij altijd zelf wat je wel of niet met ons wilt delen. Je wordt geenszins gedwongen of verplicht gevoelige informatie te delen, dit is te allen tijden vrijwillig.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Soulsister Tribe verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Soulsister Tribe analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Ook verwerkt Soulsister Tribe persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Soulsister Tribe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Soulsister Tribe) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Soulsister Tribe bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Grondslag 1: Toestemming:

Naam en e-mail adres in Mailchimp bij aanmelding voor nieuwsbrief, voor zolang Soulsister Tribe actief blijft tenzij uitdrukkelijk verzocht wordt om deze gegevens te verwijderen. Deze gegevens worden bewaard om je Soulsister Tribe nieuwsbrieven te sturen wanneer je bent ingeschreven. Wanneer je je hebt uitgeschreven worden deze gegevens bewaard met de status ‘unsubscribed’, waarmee wordt voorkomen dat je nieuwsbrieven ontvangt.

Grondslag 2: Overeenkomst / Grondslag 3: Wettelijke verplichting:

Alle naar redelijkheid benodigde gegevens voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst worden bewaard voor de wettelijke termijn van 7 jaar, of voor zolang de duur van de overeenkomst of de daaruit voortgekomen relatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Soulsister Tribe verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Soulsister Tribe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Soulsister Tribe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Soulsister Tribe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Analytics

Naam: _go

Functie: Deze cookie is geïnstalleerd door Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt voor het berekenen van bezoeker, sessie, campagne data en het bijhouden van sitegebruik voor het analytische rapport van de site. Deze cookies bewaren de informatie anoniem en wijzen een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te identificeren.

Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Analytics

Naam: _gid

Functie: Deze cookie is geïnstalleerd door Google Analytics. Deze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken, wat helpt on een analytisch rapport te creëren over hoe het met de website gaat. De data, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar zij vandaan komen, en de bezochte pagina’s, wordt anoniem verzameld.

Bewaartermijn: 1 dag

Cookie: Analytics

Naam: _gat_gtag_UA_168431098_1

Functie: Google gebruikt deze cookie om onderscheid te maken tussen gebruikers.

Bewaartermijn: 1 minuut

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Soulsister Tribe. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van je toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@soulsistertribe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Soulsister Tribe wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Soulsister Tribe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Daarom neemt zij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@soulsistertribe.nl.